Declared Teams by Club   (Boys & Girls)

By Division
Filter Clubs     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   
     Early Season      Regular Season      Complete (6 game) Season      Spring Season   

PAL Hallandale Beach
7869703277
RS_B133
7865548624
RS_B172
9174388318
RS_G132
954-802-0670
RS_G16
 
  Total HBS Teams: 4

Palm Beach Gardens
954-501-6694
ES_B15A
302-559-1889
ES_B16A
No Phone Listed
ES_B171
(570) 801-3478
ES_B17A
(561) 635-8955
ES_G15A
(561) 596-0975
ES_G191
 
561-379-5736
RS_B091
(561) 729-7796
RS_B092N
954-520-6330
RS_B093N
601-260-0676
RS_B102N
(561) 707-7915
RS_B103N
(561) 729-7796
RS_B103N
561-662-5193
RS_B111N
561-307-2125
RS_B112N
5617297796
RS_B113N
5612629561
RS_B122N
6019187462
RS_B131N
561-307-2125
RS_B133
5614038728
RS_B133
6012600676
RS_B143
954-501-6694
RS_B152N
RS_B172
(570) 801-3478
RS_B172
561-379-5736
RS_B191B
302-559-1889
RS_G091
(561) 596-0975
RS_G102
561-827-6584
RS_G103
(561) 745-3009
RS_G111
603-540-7357
RS_G112
(954) 401-9286
RS_G121
(561) 635-8955
RS_G122
(401) 439-8889
RS_G123
561-596-0975
RS_G131
603-540-7357
RS_G132
(561) 745-3009
RS_G142
561-662-5193
XS_B151
  Total PBG Teams: 36

Palm Beach Soccer Academy
561-951-8530
XS_G161
  Total PBA Teams: 1

Parkland Soccer Club
No Phone Listed
ES_B13A
No Phone Listed
ES_B15A
 
No Phone Listed
ES_B161
No Phone Listed
ES_B181
No Phone Listed
ES_G151
No Phone Listed
RS_B092N
No Phone Listed
RS_B092N
No Phone Listed
RS_B101N
No Phone Listed
RS_B102N
No Phone Listed
RS_B111N
No Phone Listed
RS_B112N
No Phone Listed
RS_B121N
No Phone Listed
RS_B122N
No Phone Listed
RS_B123N
No Phone Listed
RS_B131N
RS_B132N
No Phone Listed
RS_B141N
No Phone Listed
RS_B151
RS_B152N
RS_B161N
RS_B191B
No Phone Listed
RS_G101
No Phone Listed
RS_G103
No Phone Listed
RS_G112
No Phone Listed
RS_G121
No Phone Listed
RS_G132
RS_G151
  Total PPS Teams: 27

Pembroke Pines Optimist
954-600-7914
ES_B171
 
754-610-7332
RS_B092N
 
754-610-7332
RS_B112C
 
954-600-7914
RS_B171A
305-600-7914
RS_G113
 
754-610-7332
RS_G143
 
305-600-7914
RS_G19
 
  Total PPO Teams: 7

Pinecrest Premier Soccer
No Phone Listed
ES_B131
786 853 3541
ES_B13A
954 937 3943
ES_B151
(786) 210-7650
ES_B151
7863485832
ES_B171
No Phone Listed
ES_B181
3053218986
ES_G131
7862165158
ES_G141
7967972391
ES_G15A
No Phone Listed
LS_B102
 
7864316983
RS_B091
7863262710
RS_B092S
9549373943
RS_B101S
786 853 3541
RS_B102S
786-281-0520
RS_B112S
786-506-4114
RS_B122S
786 853 3541
RS_B132S
7864316983
RS_B142S
(786) 210-7650
RS_B152S
RS_B191A
305-613-9770
RS_G091
3059051922
RS_G093
3057815556
RS_G101
9049622655
RS_G122
3053218986
RS_G131
7862165158
RS_G141
7967972391
RS_G152
9545603598
RS_G19
(786) 210-7650
XS_B161
(786) 237-7271
XS_G141
9542881691
XS_G191
  Total PSC Teams: 31

Plantation FC
954809353
ES_B13A
9548642557
ES_B141
9543367616
ES_B151
9546391869
ES_B17A
9548996612
ES_B191
9542498100
ES_G131
9543471555
ES_G141
7544230550
ES_G15A
3054388528
ES_G16A
9542498100
ES_G191
7544230550
RS_B092N
9548642557
RS_B102C
9545947981
RS_B123N
954809353
RS_B132N
9548642557
RS_B141N
9543367616
RS_B151
9547027305
RS_G102
7547773448
RS_G122
9542498100
RS_G132
9543471555
RS_G141
7544230550
RS_G152
7544230550
U09JB
9548642557
U10JB

Total Teams: 129